Php Şifreleme Yöntemleri

Php şifreleme yöntemlerini açıkça görünmesini istemediğimiz verilerimizi şifrelemek için kullanırız. Şifreleme yöntemleri gönderilen verileri belirli algoritmalara göre yeniden yapılandırarak bir dizge oluşturur.

openssl_encrypt Şifreleme Fonksiyonu

Belirtilen veriyi belirtilen yöntem ve parola ile şifrelemek için kullanılır. base64 kodlu bir dizge döndürür. openssl_encrypt şifrelenen veriler belirlenen parola ile tekrar geri döndürülür. Parolayı sadece şifrelemeyi yapan kişi bileceği için oldukça güvenlidir.

<?php
$veri = '123456';
$sifreleme_yontemi = 'AES-128-ECB';
$anahtar = 'ornek_anahtar';
$sifrelenmis_hal = openssl_encrypt($veri, $sifreleme_yontemi, $anahtar);

echo $sifrelenmis_hal; // wl+HWhSZSSNUXKGcCIjgIQ==
?>

Veriyi şifrelemek için openssl_encrypt fonksiyonunu kullanıyoruz. Şifrelediğimiz veriyi ise openssl_decrypt fonksiyonu ile çözümlüyoruz.

Okumaya devam et Php Şifreleme Yöntemleri

Php Matematiksel (Math) Fonksiyonlar

Php Matematiksel (Math) fonksiyonlar isminden de anlaşılacağı üzere projelerimizdeki matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan matematik fonksiyonlarıdır. Php Operatörler ve Kullanım Şekilleri başlıklı yazımda php programlamada dört işlemden kısaca bahsetmiştim ama php matematik fonksiyonları daha kapsamlı matematiksel işlemlerin kısa yoldan yapılabilmesi için gereklidir.

FonksiyonAçıklama
abs()Sayının mutlak değerini döndürür.
exp()Sayının e üssünü hesaplar.
fmod()Sayının sayıya bölümünden kalanını verir.
hypot()İki kenarı verilen üçgenin hipotenüsünü verir.
log()Logaritma hesabını yapar.
log10()10 tabanında logaritma hesabını yapar.
pow()Üslü hesaplama yapmayı sağlar.
sqrt() Sayının karekökünü hesaplar.
is_nan()Değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.

abs matematik fonksiyonu sayının mutlak değerini döndürür.

<?php
echo abs(-3) . "<br />";
echo abs(3) . "<br />";
echo abs(2.5) . "<br />";
echo abs(-2.5) . "<br />";
?>
Okumaya devam et Php Matematiksel (Math) Fonksiyonlar

Php Tarih ve Zaman Fonksiyonu Kullanımı

Php tarih ve zaman fonksiyonu hemen hemen tüm uygulamalarımızda ihtiyaç duyabileceğimiz fonksiyonlardır. Her projede zaman unsuru vardır. Php programlamada zaman unsurlarını biçimlendirmek için php tarih ve zaman fonksiyonlarını kullanıyoruz.

date() Php Zaman Fonksiyonu

Kullanımı en kolay zaman damgası oluşturma ve biçimlendirme fonksiyonudur. Date fonksiyonu iki parametre almaktadır. İlk parametremiz zaman damgasının biçimini belirtmek için kullanır. İkinci parametremiz ise zorunlu değildir ve varsayılan olarak time() fonksiyonun değeridir.

Zaman damgasının biçimi belirtmek için oldukça fazla biçim değeri mevcuttur ama en sık kullanılanları ele alacağız.

Okumaya devam et Php Tarih ve Zaman Fonksiyonu Kullanımı

Php String Fonsiyonları

Php string fonksiyonları string ifadeleri parçalama, birleştirme, bölümlere ayırma, ifadenin uzunluğunu bulma gibi işlemleri kolaylıkla yapabilmemizi sağlayan php tarafından kullanıma sunulan hazır string veri fonksiyonlarıdır.

strlen() String Fonksiyonu

Bu fonksiyon string ifadenin toplam karakter uzunluğunu boşluklarda dahil olacak şekilde bulmak için kullanılır.

<?php
$kelime = 'Merhaba';
echo 'Merhaba kelimesi '.strlen ($kelime). ' karakterden oluşmaktadır.';
?>
Okumaya devam et Php String Fonsiyonları

Php Fonksiyon Kullanımı

Php ile bir proje geliştirdiğimizde php bize binlerce hazır fonksiyon sunmaktadır. Bir çok programcı hazır fonksiyonların yeterli gelmediği durumlarda kendi fonksiyonlarını oluşturmaktadır. Oluşturduğumuz bu fonksiyonlar zamandan tasarruf etmemizin yanı sıra gereksiz kod tekrarını da önleyecektir. Php fonksiyon tanımlamanın kalıbı aşağıdaki gibidir.

<?php 
function fonksiyon_adi ($parametre1, $parametre2, ...){
// yapılacak işlemler
}
?>

Php fonksiyon tanımlamaları genellikle bu kalıba göre yapılmaktadır. Fonksiyonun dışarıdan alacağı değerler (parametreler) fonksiyonun yapacağı işe göre değişebilmektedir. Aşağıda çok basit bir örnek ile fonksiyon tanımlama işlemini inceleyebilirsiniz.

Okumaya devam et Php Fonksiyon Kullanımı

Php Dizi Fonksiyonları

Php dizi fonksiyonları Php’nin dizilerde kullanabilmemiz için sunduğu hazır fonksiyonlardır. Hazır dizi fonksiyonları sayesinde diziler üzerinde bir çok işlemi basit bir şekilde halledebiliyoruz. Php dizi fonksiyonları bir hayli fazla bu dizi fonksiyonlarına kısa kısa değineceğiz ve kullanım şekillerini göreceğiz. Php dizileri hakkında bilgi edinmek için Php Dizi Nedir? Php Dizi Nasıl Kullanılır? başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

is_array()

is_array fonksiyonu gönderilen değişkenin dizi olup olmadığını kontrol eder.

<?php
$dizi = array('elma', 'armut', 'ayva', 'muz');
if (is_array($dizi)) {
    echo 'Değişken dizidir.';
} else {
    echo 'Değişken dizi değildir.';
}
?>
Okumaya devam et Php Dizi Fonksiyonları
Exit mobile version