SQL Like Kullanımı

SQL Like ifadesi en popüler kullanımlarından biridir, veri tabanında yer alan verileri belirli kriterlere göre sorgulamak için kullanılır.

LIKE anahtar kelimesi, bir SQL sorgusunda kullanılan bir operatördür. Bu operatör, belirli bir dizeyi içeren tüm kayıtları çekmek için kullanılır. Örneğin, “LIKE ‘%apple%'” ifadesi, “apple” kelimesinin herhangi bir yerinde geçen tüm kayıtları çeker. LIKE operatörü ayrıca çıktıyı sınırlamak için “AND” veya “OR” anahtar kelimeleri ile birlikte de kullanılabilir.

Sql LIKE operatörü, sorgu içinde kullanılan yer tutucularla birlikte kullanılabilir. Yer tutucular, SQL sorgusunda belirli bir dizenin yerine geçen karakterlerdir. En yaygın kullanılan yer tutucu karakteri, ” _ “dir. Bu karakter, tek bir karakter yerine geçer. Örneğin, “LIKE ‘a_ple'” ifadesi, “apple” ve “ample” kayıtlarını çeker. Ayrıca, “LIKE ‘a%ple'” ifadesi, “appple” ve “aple” gibi kayıtları da çeker.

Okumaya devam et SQL Like Kullanımı

SQL Update Kullanımı

SQL UPDATE ifadesi, belirli bir veritabanında bulunan bir veya daha fazla kaydın değerlerini güncellemek için kullanılır. UPDATE ifadesi, veritabanındaki bir veya daha fazla tabloyu hedef alabilir. UPDATE ifadesi şu şekilde kullanılır:

UPDATE tablo_adi SET sutun1 = 'deger1', sutun2 = 'deger2' WHERE kosul

SQL UPDATE ifadesi, aşağıdaki parametreleri kullanır:

  • tablo_adi: Güncellenmesi istenen tablonun adıdır.
  • sutun1, sutun2,…: Güncellenmesi istenen sütunların adlarıdır.
  • deger1, deger2,…: Güncellenmesi istenen sütunlardaki yeni değerlerdir.
  • WHERE condition: Güncellenmesi istenen kayıtları seçmek için kullanılan koşuldur. Bu koşul, bir veya daha fazla sütunun değerini kontrol ederek belirlenebilir.
Okumaya devam et SQL Update Kullanımı

SQL Select Kullanımı

Sql select komutu tablo veya tablolardan verilerin seçimi için kullanılır. Tablo ve kayıtlar üzerinde bir değişiklik yapmadan olduğu gibi getirir. Kullanım şekli MS SQL , Oracle ve MySQL’de aynıdır.

  • Sorgulanacak tablonun tüm sütunları yazdırılabilir.
  • Bir veya birden fazla tablo aynı anda sorgulanabilir.
  • Sorgulama belirli koşullar kullanılabilir.
  • Select deyimi iç içe kullanılabilir.
  • Sorgu sonucu büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanabilir.
  • Sorgu sonucu sayısal değerlerden oluşuyorsa matematiksel işlemler yapılabilir.

Örneğe geçmeden önce bir adet personel tablomuz olduğunu varsayalım. Personel tablomuzun içerisinde personel id, personel adı, personel soyad ve personel görevi sütunlarının olduğunu varsayalım. Tablo görseli aşağıda mevcuttur. Tüm örnekler aşağıdaki tablo üzerinden yapılacaktır.

SQL Select Kullanımı Örnek Tablo
Okumaya devam et SQL Select Kullanımı

SQL Insert Kullanımı

SQL Insert ifadesini mevcut tablomuza yeni veri eklemek için kullanıyoruz. SQL Insert ifadesi ile yeni veri eklerken string ifadeler tırnak karakteri arasına yazılır, sayısal veriler için tırnak karakteri kullanılmadan doğrudan yazılabilir.

INSERT INTO tablo_adi VALUES (deger1,deger2,deger3,...)

Kullanım şeması yukarıdaki gibidir. INSERT INTO ifadesinden sonra yeni verinin ekleneceği tablonun adını belirtiyoruz. VALUES ifadesinden sonra ise belirttiğimiz tabloda alanlara sırası ile hangi verilerin girileceğini belirliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta verilerin sırasının tablodaki sütunlar ile aynı olmasıdır. Tablodaki sütun sayısı kadar veri girilmesi zorunludur.

Okumaya devam et SQL Insert Kullanımı

SQL Delete Kullanımı

SQL, Structured Query Language’in kısaltmasıdır. SQL, birçok veritabanı yönetim sistemi tarafından kullanılan bir programlama dilidir ve veri işleme ve yönetme için kullanılır. SQL, veri tabanlarında veri eklemek, güncellemek, sorgulamak ve silmek için kullanılabilir. Bu yazıda, SQL Delete komutu ile ilgili detaylı bir inceleme yapacağız.

SQL Delete Komutu Nedir?

SQL Delete komutu, bir veritabanından kayıtları silmek için kullanılan bir SQL sorgusu türüdür. Bu komut, veritabanında belirli bir koşula uyan kayıtları silmek için kullanılır. Delete komutu, yalnızca kayıtları siler, ancak tabloyu silmez.

Okumaya devam et SQL Delete Kullanımı