Php Şifreleme Yöntemleri

Php şifreleme yöntemlerini açıkça görünmesini istemediğimiz verilerimizi şifrelemek için kullanırız. Şifreleme yöntemleri gönderilen verileri belirli algoritmalara göre yeniden yapılandırarak bir dizge oluşturur.

openssl_encrypt Şifreleme Fonksiyonu

Belirtilen veriyi belirtilen yöntem ve parola ile şifrelemek için kullanılır. base64 kodlu bir dizge döndürür. openssl_encrypt şifrelenen veriler belirlenen parola ile tekrar geri döndürülür. Parolayı sadece şifrelemeyi yapan kişi bileceği için oldukça güvenlidir.

<?php
$veri = '123456';
$sifreleme_yontemi = 'AES-128-ECB';
$anahtar = 'ornek_anahtar';
$sifrelenmis_hal = openssl_encrypt($veri, $sifreleme_yontemi, $anahtar);

echo $sifrelenmis_hal; // wl+HWhSZSSNUXKGcCIjgIQ==
?>

Veriyi şifrelemek için openssl_encrypt fonksiyonunu kullanıyoruz. Şifrelediğimiz veriyi ise openssl_decrypt fonksiyonu ile çözümlüyoruz.

Okumaya devam et Php Şifreleme Yöntemleri

Php Süper Global Değişkenler

Php süper global değişkenler php dilinin olmazsa olmaz değişkenleridir. Süper global değişkenler ile formdan veri alma, dosya yükleme, oturum açma, çerez oluşturma, sistem bilgisi alma, ziyaretçi hakkında bilgi topla gibi işlemleri yapabiliriz. En çok başvuracağınız php süper global değişkenleri $_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION ve $_FILES olacaktır.

DeğişkenAçıklama
$GLOBALSBir değişkeni uygulamamızdaki herhangi bir yerde kullanmamızı sağlar.
$_POSTFormdan gelen veriyi elde etmek için kullanılır fakat form metodunun method=’post’ olarak tanımlanmış olması gerekir.
$_GETFormdan gelen veriyi elde etmek için kullanılır fakat form metodunun method=’get’ olarak tanımlanmış olması gerekir.
$_SESSIONOturum nesneleri oluşturmak için kullanılır.
$_COOKIEKullanıcının bilgisayarında çerez nesneleri oluşturmak için kullanılır.
$_REQUEST$_POST, $_GET ve $_COOKIE değişkenlerinin değerlerini tek başına alabilir.
$_SERVERSunucu bilgilerini verilen anahtar doğrultusunda elde eder. Ip adresi, mevcut sayfa adresi, tarayıcı tipi vs.
$_FILESHer türden dosyanın sunucuya yüklenmesi için kullanılır.
$_ENVSistem değişkenlerini saklayan bir değişkendir.

$GLOBALS php süper global değişkeninin örnek kullanımını aşağıda inceleyelim. Fonksiyon içerisinde ve fonksiyon dışarısında a değişkeni tanımladık bu iki a değişkeninin değerleri birbirinden farklıdır. Fonksiyon içerisinde $GLOBALS süper global değişkenini kullanarak fonksiyon dışında tanımlamış olduğumuz a değişkeninin değerine erişebiliyoruz.

Okumaya devam et Php Süper Global Değişkenler

Php Cookie(Çerez) Kullanımı

Php Cookie (Çerez) nesneleri web sitelerin bilgisayarımız bıraktığı küçük veri dosyalarıdır. Bırakılan bu çerezler (cookie) aynı siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde kullanılmaktadır. Örnek olarak bir e-ticaret sitesinde sepete eklenen ürünleri aynı siteyi daha sonra tekrar ziyaret ettiğinizde sepetinizde hala kayıtlı durmasını verebiliriz. Başka bir örnek giriş yaptığınız sitede beni hatırla seçeneğini verebiliriz. Beni hatırla seçeneğini işaretlediğinizde ve tekrar aynı siteyi ziyaret ettiğinizde giriş bilgileriniz kayıtlı görünmektedir.

 • Çerezler (cookie) tanımlandığı kullanıcı için geçerlidir.
 • Çerezler (cookie) kullanıcının bilgisayarında saklanır.
 • Çerezlere (cookie) erişmek ve düzenlemek çok kolay olduğu için güvenli değildir. Önemli verilerin çerez olarak saklanması önerilmez.
 • Çerezler (cookie) süreleri dolduğunda otomatik olarak silinmektedir.
Okumaya devam et Php Cookie(Çerez) Kullanımı

Php Session Kullanımı Oturum Açma

Php session (oturum) nesneleri sitemizi ziyaret eden kullanıcıları geçici olarak hatırlamak için kullanıyoruz. Tarayıcı açık olduğu sürece oturum nesneleri sunucuda aktif kalır fakat tarayıcı kapatıldığında oturum nesnesi otomatik olarak silinir. Örneğin sosyal medya hesabınıza giriş yaptığınızda sunucu tarafında bir oturum nesnesi oluşturulur. Hesabınızdan çıkış yaptığınızda veya tarayıcı kapattığınızda oturum nesnesi silinir ve tekrar giriş yapmanız istenir.

 • Session (oturum) nesneleri sadece tanımlanan kullanıcı için geçerlidir. Her türlü veri saklanabilir.
 • Session (oturum) nesneleri sunucu tarafında saklanır.
 • Session (oturum) nesnelerine çerezler gibi erişmek ve değiştirmek mümkün değildir. Fakat önemli verilerin saklaması güvenlik açısından tavsiye edilmez.
 • Session (oturum) nesneleri tarayıcı kapatıldığında yada oturum sonlandırıldığında silinir.

Php session(oturum) nesneleri, cookie (çerez) nesnelerine göre daha güvenlidir. Fakat oturum nesneleri ile çalışmak için mutlaka session_start fonksiyonu ile oturum nesnelerini kullanacağımızı bildirmemiz gerekiyor.

Okumaya devam et Php Session Kullanımı Oturum Açma

Php Dosya Yükleme Nasıl Yapılır?

Dosya yükleme işlemi günümüzde neredeyse her web sitesinde mevcuttur. Php dosya yükleme fonksiyonu ile dosyaların sunucuya yüklenmesini sağlayacağız. Dosya yükleme işlemini gerçekleştirmek için formları kullanıyoruz. Php ile Form Kullanımı başlık yazımda formlar aracılığı ile dosya yükleme yaparken kullandığımız file form elemanından bahsetmiştim.

Php ile dosya yükleme işlemi için ilk olarak yükleme formumuzu oluşturuyoruz. Dosya yükleme formumuzu oluştururken enctype parametresinin multipart/form-data olması gerektiğini unutmayın.

<h4>Php Dosya Yükleme</h4>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="dosya"> <br />
  <button type="submit" style="margin-top:15px;">Yükle</button>
</form>

Formlardan veri almak için $_GET ve $_POST süper global değişkenlerinin kullanıyoruz. Formlar aracılığı ile gönderilen dosya bilgilerine erişmek için ise $_FILES süper global değişkeni kullanılmaktadır. Süper global değişkenler hakkında bilgi almak için Php Süper Global Değişkenler başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

Okumaya devam et Php Dosya Yükleme Nasıl Yapılır?

Php ile Form Kullanımı

Php dili ile dinamik sayfalar oluşturmak için html formlar oldukça önemlidir çünkü bu formlar aracılığıyla kullanıcılardan veri alıyoruz veya dinamik sayfamızın içeriğini yine formlar aracılığı ile veri tabanına kayıt ediyoruz. Kısaca php içerisinde form hem veri almak için hem de veri girmek için kullanılmaktadır.

Herhangi bir web sayfanı incelediğinizde iletişim sayfasında görmüş olduğunuz iletişim formu kullanıcıdan veri almak için kullanılan forma örnek verilebilir.

Html ile form oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı parametreler vardır. Bu parametreler method ve action parametreleridir. Method parametresi GET veya POST değerlerini almaktadır. Action parametresi ise formun çalıştırılacağı sayfayı belirlemek için kullanılır ve boş bırakılabilir. Boş bırakıldığı taktirde mevcut sayfada çalışacaktır.

Okumaya devam et Php ile Form Kullanımı

Php Matematiksel (Math) Fonksiyonlar

Php Matematiksel (Math) fonksiyonlar isminden de anlaşılacağı üzere projelerimizdeki matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan matematik fonksiyonlarıdır. Php Operatörler ve Kullanım Şekilleri başlıklı yazımda php programlamada dört işlemden kısaca bahsetmiştim ama php matematik fonksiyonları daha kapsamlı matematiksel işlemlerin kısa yoldan yapılabilmesi için gereklidir.

FonksiyonAçıklama
abs()Sayının mutlak değerini döndürür.
exp()Sayının e üssünü hesaplar.
fmod()Sayının sayıya bölümünden kalanını verir.
hypot()İki kenarı verilen üçgenin hipotenüsünü verir.
log()Logaritma hesabını yapar.
log10()10 tabanında logaritma hesabını yapar.
pow()Üslü hesaplama yapmayı sağlar.
sqrt()Sayının karekökünü hesaplar.
is_nan()Değerin sayı olup olmadığını kontrol eder.

abs matematik fonksiyonu sayının mutlak değerini döndürür.

<?php
echo abs(-3) . "<br />";
echo abs(3) . "<br />";
echo abs(2.5) . "<br />";
echo abs(-2.5) . "<br />";
?>
Okumaya devam et Php Matematiksel (Math) Fonksiyonlar

Php Tarih ve Zaman Fonksiyonu Kullanımı

Php tarih ve zaman fonksiyonu hemen hemen tüm uygulamalarımızda ihtiyaç duyabileceğimiz fonksiyonlardır. Her projede zaman unsuru vardır. Php programlamada zaman unsurlarını biçimlendirmek için php tarih ve zaman fonksiyonlarını kullanıyoruz.

date() Php Zaman Fonksiyonu

Kullanımı en kolay zaman damgası oluşturma ve biçimlendirme fonksiyonudur. Date fonksiyonu iki parametre almaktadır. İlk parametremiz zaman damgasının biçimini belirtmek için kullanır. İkinci parametremiz ise zorunlu değildir ve varsayılan olarak time() fonksiyonun değeridir.

Zaman damgasının biçimi belirtmek için oldukça fazla biçim değeri mevcuttur ama en sık kullanılanları ele alacağız.

Okumaya devam et Php Tarih ve Zaman Fonksiyonu Kullanımı

Php String Fonsiyonları

Php string fonksiyonları string ifadeleri parçalama, birleştirme, bölümlere ayırma, ifadenin uzunluğunu bulma gibi işlemleri kolaylıkla yapabilmemizi sağlayan php tarafından kullanıma sunulan hazır string veri fonksiyonlarıdır.

strlen() String Fonksiyonu

Bu fonksiyon string ifadenin toplam karakter uzunluğunu boşluklarda dahil olacak şekilde bulmak için kullanılır.

<?php
$kelime = 'Merhaba';
echo 'Merhaba kelimesi '.strlen ($kelime). ' karakterden oluşmaktadır.';
?>
Okumaya devam et Php String Fonsiyonları

Php Fonksiyon Kullanımı

Php ile bir proje geliştirdiğimizde php bize binlerce hazır fonksiyon sunmaktadır. Bir çok programcı hazır fonksiyonların yeterli gelmediği durumlarda kendi fonksiyonlarını oluşturmaktadır. Oluşturduğumuz bu fonksiyonlar zamandan tasarruf etmemizin yanı sıra gereksiz kod tekrarını da önleyecektir. Php fonksiyon tanımlamanın kalıbı aşağıdaki gibidir.

<?php 
function fonksiyon_adi ($parametre1, $parametre2, ...){
// yapılacak işlemler
}
?>

Php fonksiyon tanımlamaları genellikle bu kalıba göre yapılmaktadır. Fonksiyonun dışarıdan alacağı değerler (parametreler) fonksiyonun yapacağı işe göre değişebilmektedir. Aşağıda çok basit bir örnek ile fonksiyon tanımlama işlemini inceleyebilirsiniz.

Okumaya devam et Php Fonksiyon Kullanımı