Php Üyelik Sistemi

PDO kullanarak PHP ile üyelik sistemi oluşturmak oldukça kolaydır. Bu makalede, PHP PDO kullanarak üyelik sistemi oluşturmanın adımlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

  • Veritabanı ve Kayıt Formunun Oluşturulması
  • Php Üyelik Sistemi için Veritabanı Bağlantısının Sağlanması
  • Kullanıcı Kayıt İşlemi
  • Kullanıcı Giriş Formunun Oluşturulması ve Giriş İşlemi
  • Oturum Yönetimi
  • Kullanıcı Çıkış İşlemi

Adım 1 : Veritabanı ve Kayıt Formunun Oluşturulması

Öncelikle,php üyelik sistemi için bir veritabanımızı ve tablonuzu oluşturuyoruz.

CREATE DATABASE ornek;
USE ornek;
CREATE TABLE `uyeler` (
`uye_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`uye_kadi` varchar(50) NOT NULL,
`uye_sifre` varchar(20) NOT NULL,
`uye_eposta` varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`uye_id`))

SQL create database komutu ile örnek veritabanımızı oluşturuyoruz. Use komutu ile örnek isimli veritabanını kullanacağımızı belirttikten sonra örnek veritabanı içerisine create table komutu ile üyeler isimli tablomuzu oluşturuyoruz.

Veritabanı ve tablomuzu oluşturduktan sonra kullanıcının sisteme kayıt olabilmesi için bir HTML kayıt formu oluşturuyoruz. Kayıt formumuzun daha düzenli ve modern görünmesi için bootstrap kütüphanesini kullandım.

Okumaya devam et Php Üyelik Sistemi

SQL Yuvarlama ( Floor ve Ceil) Fonksiyonları

SQL ile tabanı verilen sayıyı en yakın küçük veya büyük tam sayıya yuvarlama “FLOOR” ve “CEILING” matematik fonksiyonları ile yapılmaktadır. Bu fonksiyonlar, veritabanlarında bulunan sayısal verilerin analizi ve işlenmesi için oldukça faydalıdır.

Bu makalede, SQL’de “FLOOR” ve “CEILING” fonksiyonları hakkında detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz.

Okumaya devam et SQL Yuvarlama ( Floor ve Ceil) Fonksiyonları

SQL Group By Kullanımı

SQL GROUP BY ifadesi, veritabanındaki belirli bir sütuna veya sütunlara göre gruplama işlemi yapmak için kullanılan bir SQL ifadesidir. GROUP BY ifadesi, bir SQL sorgusu sonucu döndürülen verilerin daha fazla ayrıntıya bölünmesine izin verir.

Bu makalede, GROUP BY ifadesinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi vereceğim.

SQL GROUP BY ifadesi nedir?

GROUP BY ifadesi, SQL sorgusundaki belirli bir sütuna veya sütunlara göre verileri gruplamak için kullanılan bir SQL ifadesidir. Bu ifade, bir SQL sorgusu sonucu döndürülen verilerin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini sağlar.

GROUP BY ifadesi, bir SQL sorgusundaki verileri gruplamak için kullanılan tek ifadedir. Ancak, GROUP BY ifadesini kullandıktan sonra birçok başka ifadelerde kullanabilirsiniz.

GROUP BY ifadesi, sorgu içindeki SELECT ifadesinin hemen sonra kullanılır ve sütunların listesiyle birlikte belirtilir. Aşağıdaki örnek, müşterilerin ülkeye göre gruplanmasını göstermektedir:

Okumaya devam et SQL Group By Kullanımı

SQL Toplama (Sum) Fonksiyonu

SQL SUM toplama fonksiyonu, bir sütundaki değerlerin toplamını hesaplamak için kullanılan bir SQL işlevidir. Bu işlev, bir veya daha fazla sütunda bulunan değerlerin toplamını hesaplar ve sonucu bir sayı olarak döndürür. Bu makalede, SQL SUM fonksiyonunun kullanımını daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

SUM Fonksiyonu Sözdizimi

SQL SUM fonksiyonu aşağıdaki şekilde kullanılır:

SELECT SUM(sutun_adi) FROM tablo_adi;

Bu örnekte, “sutun_adi” değişkeni, toplamının hesaplanacağı sütunun adını temsil eder ve “tablo_adi” değişkeni, sütunun bulunduğu tablonun adını temsil eder.

Okumaya devam et SQL Toplama (Sum) Fonksiyonu

SQL Avg (Ortalama) Fonksiyonu

SQL dilinde, bir tablodaki sütunlardan birinin ortalamasını almak için “AVG” fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir sayısal sütunun ortalama değerini hesaplar ve sonucunu döndürür. SQL dilinde ortalama bulma fonksiyonu olan AVG fonksiyonunun kullanımı, veri analizi ve raporlama gibi birçok farklı senaryoda yararlı olabilir.

AVG fonksiyonu, SQL dilinde ortalama hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir tablodaki sütunun ortalama değerini hesaplar ve sonucunu döndürür. AVG fonksiyonu, birçok farklı veri tipindeki sütunlarda kullanılabilir, örneğin, tarih, saat veya para birimi sütunlarında da kullanılabilir.

AVG fonksiyonu, SELECT ifadesinde kullanılır. AVG fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. İşlem yapmak istediğiniz sayısal sütunun adını seçin ve AVG fonksiyonunu kullanın.

Okumaya devam et SQL Avg (Ortalama) Fonksiyonu

SQL Karakter Sayısı Bulma

SQL sorgu ile karakter sayısı bulmak için LEN fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon belirtilen bir dize ifadesinin uzunluğunu (karakter sayısı) hesaplar ve geri döndürür. Bu fonksiyon, özellikle veritabanında depolanan verilerin analizi veya işlenmesi sırasında sıklıkla kullanılır.

SQL LEN karakter sayısı fonksiyonu, çoğu SQL platformunda mevcuttur ve sorgulama dili standartlarının bir parçasıdır. Bu nedenle, SQL’in çeşitli sürümlerinde karakter sayısı bulmak için LEN fonksiyonunun kullanımı aynıdır.

LEN (Karakter Sayısı Bulma) Fonksiyonunun Kullanımı

SQL LEN fonksiyonu, bir dize ifadesini veya sütunu parametre olarak alır ve karakter sayısı döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki sorgu, “employees” tablosundaki “last_name” sütunundaki her bir ismin karakter sayısını hesaplar:

SELECT last_name, LEN(last_name) AS name_length
FROM employees;
Okumaya devam et SQL Karakter Sayısı Bulma

SQL Count (Satır Sayısı) Fonksiyonu

Tablolardaki verileri analiz etmek ve özetlemek için SQL’de “COUNT” fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirli bir sütunda veya tüm satırlarda kaç tane veri öğesi olduğunu sayar. Bu makalede SQL COUNT fonksiyonunun kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

SQL COUNT fonksiyonu, SELECT sorgusu içinde kullanılır ve sütunlar arasında yer alır. Bu fonksiyon, herhangi bir sütunda yer alan NULL olmayan değerlerin sayısını döndürür. COUNT fonksiyonunun en temel kullanımı aşağıdaki gibidir:

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name;
Okumaya devam et SQL Count (Satır Sayısı) Fonksiyonu

Php Pdo Kullanımı

PHP PDO, PHP için bir veritabanı arabirimi sağlayan bir kütüphanedir. PDO, veritabanı bağlantıları, sorguları ve işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu makalede, PHP PDO hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğim.

Php PDO Nedir?

PDO, veritabanı sürücülerini kullanarak MySQL, PostgreSQL, SQLite ve Oracle gibi farklı veritabanlarına erişim sağlar. PDO, veritabanı bağlantılarını yönetir, sorguları çalıştırır ve sonuçlarını işler.

PDO’nun en büyük avantajı, SQL enjeksiyonlarına karşı koruma sağlamasıdır. PDO, sorguları parametrelerle birleştirir, böylece kötü niyetli kullanıcıların sorgulara müdahale etmesi engellenir. Bu nedenle, PDO kullanmak, güvenlik açısından önemlidir.

PDO ayrıca, çeşitli veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için bir dizi yöntem sunar. Örneğin, veri eklemek, güncellemek, silmek, seçmek ve daha fazlasını yapabilirsiniz. PDO, veritabanı bağlantılarını da yönetir ve bağlantı hatalarını ele alır.

Okumaya devam et Php Pdo Kullanımı

SQL Join Kullanımı

SQL Join, ilişkisel veritabanlarında verileri birleştirme işlemi için kullanılan bir tekniktir. SQL Join, birden fazla tablodan veri toplamanın yanı sıra, toplanan verileri belirli bir sıraya göre sıralamak için de kullanılır. Bu makalede, SQL Join’un ne olduğunu, farklı türlerini ve kullanımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

SQL Join Nedir?

SQL Join, birden fazla tablodan veri toplamak için kullanılan bir tekniktir. Bir Join işlemi, iki veya daha fazla tablodan veri toplama ve bu verilerin belirli bir sıraya göre sıralama işlemidir. Join işlemi yapmak için, Join işlemi yapılacak olan tablolar arasında bir ilişki olması gerekmektedir.

SQL Join işlemi, veritabanı tasarımında önemli bir rol oynar. Birden fazla tablodan veri alınacak olan bir işlemde, Join işlemi kullanılarak verilerin düzenlenmesi ve sıralanması kolaylaştırılır.

Okumaya devam et SQL Join Kullanımı

SQL Between Kullanımı

SQL BETWEEN ifadesi, belirli bir aralıktaki değerleri sorgulamak için kullanılan bir operatördür. Bu operatör, iki değer arasında veya belirli bir değerin belirli bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Bu makalede, “BETWEEN” ifadesinin nasıl kullanıldığına ve ne zaman kullanılması gerektiğine dair detaylı bilgiler verilecektir.

SQL BETWEEN Operatörü Nedir?

SQL’de “BETWEEN” operatörü, bir değerin belirli bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu aralık, iki değer arasında olabilir veya bir değer ve bir üst sınır arasında olabilir. “BETWEEN” ifadesi, genellikle “WHERE” ifadesi içinde kullanılır ve bir sorgu sonucunu filtrelemek için kullanılır.

Okumaya devam et SQL Between Kullanımı